Улсын Төсөвт Үйлдвэрийн газар

Мэдээ мэдээлэл

Хамтран ажиллах саналын урилга

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем ашиглан төлбөр тооцоо хийх боломж, өнөөгийн байдал”-ын талаар

Тогтвортой хөгжил, эрх тэгш оролцоо, олон талт байдлыг дэмжих “Ability expo-2023” зохион байгуулагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, тулгамдсан асуудлыг технологийн аргаар хэрхэн шийдвэрлэх шийдлийг танилцуулах “Ability expo-2023” үйл ажиллагааг 11 дүгээр сарын 26-ны

Хариуцаж ажилладаг системүүд

Хамтын ажиллагаа