Улсын Төсөвт Үйлдвэрийн газар

Мэдээ мэдээлэл

Хамтран ажиллах саналын урилга

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем ашиглан төлбөр тооцоо хийх боломж, өнөөгийн байдал”-ын талаар

Хэвлэл мэдээлэл,  Мэдээллийн суурь боловсролын үндэсний оролцогч талуудын V форум зохион байгуулагдлаа

Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын дэлхийн 7 хоног жил бүрийн 10 дугаар сарын сүүлийн долоо хоногт тохиодог. Энэ жилийн хувьд ЮНЕСКО-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа

“И-Монгол академи” УТҮГ-ын Салбар дундын зохицуулалтын газрын шинжээч Б.Энх-Амар “Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем-ERP” сэдэвт онол практик хосолсон сургалтыг “Монгол-Японы” эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүдэд

Хариуцаж ажилладаг системүүд

Хамтын ажиллагаа