E-Mongolia Academy

E-Mongolia платформд жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох үйлчилгээ шинэчлэгдэж жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах үйлчилгээ болж өөрчлөгдлөө

Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх шинээр авах болон ангилал нэмэх бол иргэн нь тээврийн хэрэгсэл жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллага /авто сургууль, курс/-д суралцаж, холбогдох журмын дагуу тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалтад тэнцсэн байхаас гадна:

  • Үнэлгээний хуудас,
  • Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас,
  • Фото зургийг тухайн төвийн шалгуулагчид урьдчилан хүлээлгэн өгснөөр “E-Mongolia” платформоор дамжуулан жолоодох эрхийн үнэмлэхийг захиалан авах юм.

Үнэмлэхээ хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авах, жолоодох эрхийн үнэмлэхийн хүчинтэй хугацааг сунгах, хуучирсан үнэмлэхээ солих бол шууд захиална.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр мэдээллээ чагтлаад үргэлжлүүлэх үед иргэний бүртгэлийн мэдээлэлтэйгээ харьцуулан харж болох давуу тал бий болсноос гадна иргэн жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй боловч овог нэр, регистрийн дугаар, цусны бүлгийн зөрүүтэй зэрэг мэдээллийг засуулахад үйлчилгээний цэсийн талбар бүрд холбогдох мэдээлэл тэмдэглэлийг оруулж захиалах зөрүүтэй мэдээллээ засаж, хэвлүүлэн авах боломжтой боллоо.

Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах санд зарлагдсан, бэлэн бус торгуулийн шийтгэлийг төлөөгүй, зам тээврийн осол хэрэг, зөрчлийн улмаас эрх нь хасагдсан, хязгаарлагдсан болон зөрчлийн оноо дууссан шалтгаантай иргэд захиалга өгөх боломжгүйг анхаарна уу!

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!