E-Mongolia Academy

Нотариатчдын танхимын гурван үйлчилгээ E-Mongolia-д нэвтэрнэ

Хилийн чинадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрууд цахим нотариатын үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор Монголын нотариатчдын танхимтай хамтран дараах үйлчилгээнүүдийг E-Mongolia системд нэвтрүүлж байна. Тухайлбал, 

  • Нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэлийн лавлагаа 
  • Нотариатаар гэрчлүүлсэн тээврийн хэрэгслийн гэрээ
  • Нотариатаар үйлдэл хийлгэсэн эсэх лавлагаа багтаж байгаа юм. 

Тус үйлчилгээнүүдийг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системд оруулж цахимжуулснаар гадаад оронд байгаа иргэдийн баталгаажуулж илгээсэн итгэмжлэлийг Монгол Улсад суугаа хүлээн авах төлөөлөгч нь E-Mongolia системээс авах боломж бүрдэнэ.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!