E-Mongolia Academy

Төрийн албанд ажиллаж буй мэдээллийн технологийн ажилтнуудад зориулсан сургалт зарлагдлаа

Төрийн мэдээлэл солилцох, өгөгдлийг хамтран ашиглах, өгөгдлийн баазад хандах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, кибер халдлага түүний дотор мэдээлэл алдагдахаас хамгаалах чиглэлээр мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах хэрэгцээ шаардлага бий болсон. Үүний дагуу  Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны харьяа “И-Монгол академи” УТҮГ-ын Цахим ур чадварын хөгжүүлэлтийн албанаас төрийн албанд ажиллаж буй мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтыг 2022 оны 6-р сарын 13-24-ний өдрүүдэд хоёр ээлжээр зохион байгуулах гэж байна. Тодруулбал, 
  • нэгдүгээр ээлж 2022 оны 06 дугаар сарын 13-17-ны өдрүүдэд 
  • хоёрдугаар ээлж 2022 оны 06 дугаар сарын 20-24-ний хооронд үргэлжилнэ.

Тус сургалтад зөвхөн төрийн албанд ажиллаж байгаа мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүд 2022 оны 6-р сарын 6-ны өдөр багтаан бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлэх бол энд дарна уу. 

Дэлхий нийтээрээ цахимд шилжиж байгаа өнөө үед дэвшилтэт техник технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, төр, хувийн хэвшил, иргэний мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлж, мэдээллийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй байдлыг хангаж, компьютер, хөдөлгөөнт төхөөрөмж болон бусад тоног төхөөрөмжөөр хэрэгцээт мэдээллийг хайх, олж авах, ашиглахад дэмжлэг үзүүлэхэд төрийн албанд ажиллаж байгаа мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдийн үүрэг оролцоо чухал үүрэгтэй.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!