E-Mongolia Academy

Хүний эрхийн үндэсний комиссын албан хаагчдад мэдээлэл технологийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулав

“И-Монгол академи” УТҮГ-ын Цахим ур чадвар хөгжүүлэлтийн албанаас “Төрийн албан хаагчдын мэдээллийн технологийн чадавхыг дээшлүүлэх” сургалтыг 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр Хангарьд ордны хурлын танхимд зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар Цахим хөгжлийн багц хуулийн танилцуулга, тоон гарын үсэг болон орчин үеийн мэдээллийн технологийн ерөнхий ойлголт зэрэг агуулгаар орлоо.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!