E-Mongolia Academy

Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн цахим ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт болно

Цахим ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг 6 сарын 24-ны өдөр 10-14 цагийн хооронд Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалт хөгжлийн төвд зохион байгуулна. Сургалт таван агуулгын хүрээнд явагдах юм. 

  • Хүртээмжтэй технологи 
  • МХХТ-ийн ерөнхий ойлголт 
  • Цахим иргэн 
  • Нийгмийн сүлжээ
  • Мэдээллийн аюулгүй байдал 

Тус үйл ажиллагаанд Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоотой хамтран оролцоно.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!