Баянхонгор аймгийн 31 үйлчилгээг “E-Mongolia” системээр авах боломжтой

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, “И-Монгол академи”-ийн хамтарсан баг 2022 оны 05 дугаар сарын 02-08-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймагт ажиллаж, нутгийн захиргааны 12 байгууллагын 31 үйлчилгээг цахимжуулж, “E-Mongolia” системд нэгтгэлээ.

Тодруулбал,

 • Баянхонгор аймаг дахь цагдаагийн газар – 1
 • Баянхонгор аймгийн Авто Тээврийн төв – 3
 • Бөөнцагаан Орог нуурын сав газрын захиргаа – 2
 • Баянхонгор аймгийн Байгаль Орчин Аялал жуулчлалын газар – 6
 • Баянхонгор аймаг Онцгой байдлын газар – 2
 • Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар – 1
 • Баянхонгор аймгийн төрийн архив – 4
 • Чандмань-Баянхонгор ХК – 3
 • Баянхонгор Эрүүл мэндийн газар – 2
 • Баянхонгор сум ЗДТГ – 2
 • Баянхонгор аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар – 1
 • Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар – 4

Түүнчлэн цахим үйлчилгээг аймаг сумдад хариуцан явуулах мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өглөө. Үүний зэрэгцээ Баруун бүсийн худалдааны төвд ажиллаж, “E-Mongolia”-г ашиглаж, төрийн үйлчилгээг цахимаар авах заавар, зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаа.

Баянхонгор аймгийн ИТХ, Засаг дарга түүний тамгын газраас ард иргэдэд аливаа үйлчилгээг шуурхай, хялбар аргаар тэгш хүртээмжтэй хүргэх бодлогын хүрээндээ төрийн үйлчилгээг цогцоор нь цахимжуулахаар “Дижитал Баянхонгор” арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Баянхонгор аймгийн нутгийн захиргааны үйлчилгээ цахимжсанаар, “E-Mongolia” системд нийт 14 аймгийн 894 үйлчилгээ нэгтгэгдээд байна.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!