И-МОНГОЛ АКАДЕМИ

Бидний ололт амжилт

Бидний давуу тал

Карьер төлөвлөлт, хөгжих боломж

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа
хөдөлмөрийн хуулийн дагуу

7 хоног бүрийн ажилтнуудын
арга хэмжээ

Бидний давуу тал

Карьер төлөвлөлт, хөгжих боломж

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа
хөдөлмөрийн хуулийн дагуу

7 хоног бүрийн ажилтнуудын
арга хэмжээ

Шинэ ажилтан авах road-map

Нээлттэй ажлын байр

Мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээлэл байхгүй байна